E-Dönüşüm

e-Fatura | AKINSOFT

e-Fatura

e-Faturalarınızı internet ortamında oluşturarak kolayca gönderin. Baskı, kargolama ve arşivleme maliyetlerini azaltarak tahsilat ve onay süreçlerinizi hızlandırın.

e-Arşiv

e-Fatura mükellefi olmayan kullanıcılara faturalarını dijital ortamda düzenleyerek iletin. Elektronik ortamda 10 yıl boyunca muhafaza ederek dilediğiniz zaman kolayca ulaşın.

e-İrsaliye | AKINSOFT

e-İrsaliye

e-İrsaliyenizi alıcıya dijital ortamda göndererek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın. Kaybolma riskine son vererek işlemlerinizi hızlandırın.

e-Defter

Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterleri e-Defter olarak olarak düzenleyip GİB onayına sunun. Dilerseniz e-Defter saklama hizmetimiz ile 10 yıl boyunca saklama yapın.

e-Mutabakat | AKINSOFT

e-Mutabakat

BA ve BS mutabakatlarını cari mutabakatlarını internet üzerinden yapan işletmelere yönelik çözümümüz ile, sonuçları hemen alarak mutabakat işlemlerinin daha hızlı ve etkin yönetin.

e-Müstahsil

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarına uygun olarak e-Müstahsil makbuzlarınızı düzenleyin. Hem kağıt hem de e-ortamda muhafaza ve ibraz edin.

Ücretsiz Tanıtım

İŞLETMENİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER SAHARA BİLGİSAYAR’da .

Başa dön